Algemene voorwaarden gratis Account

wat krijg je?

 • Een digitale nieuwsbrief
 • Een e-mail als er extra nieuws is.

Wat hebben we nodig?

 • Je naam
 • Je e-mail

We gebruiken je naam en e-mail alleen om

 • De nieuwsbrief te sturen
 • Je inloggegevens te sturen

Afmelden?

Dat kan op de website bij jouw account

Algemene voorwaarden Pilotabonnement NT2.TV

 1. Met een NT2.TV pilotabonnement ontvang je extra diensten bij de uitzendingen van NT2.TV. Deze diensten bestaan uit:
 • Abonnement op de nieuwsbrief
 • E-mailalert voor extra nieuwsberichten
 • Toegang tot losse rubrieken per uitzending
 • Toegang tot liedjes en andere muzikale verwerkingsvormen bij de uitzendingen
 • Download van transcript van de liedjes
 • Download van bijbehorend lesmateriaal
 • Verwijzing naar lesmateriaal van andere uitgever(s)

 

De inhoud van het lidmaatschap kan qua aanbod wijzigen. Zo kunnen er diensten worden toegevoegd of worden aangepast. Wanneer een dienst niet wordt voortgezet en je daardoor geen lid meer wilt zijn heb je het recht om je lidmaatschap op te zeggen.

Voor je lidmaatschap betaal je een lidmaatschapsbijdrage van €3,50 per uitzending. Je gaat het pilot lidmaatschap aan voor één kwartaal, waarin zes uitzendingen worden verzorgd.

 

Hoe kun je je aanmelden?

Aanmelden voor een gratis of betaald account is 24 uur per dag mogelijk via het aanmeldformulier op onze website.

Je lidmaatschap gaat direct na de aanmelding in. Direct na je aanmelding krijg je toegang tot de extra diensten op onze website.

Binnen 7 dagen na aanmelding kun je je aanmelding zonder opgave van redenen herroepen. Voor de herroeping kun je een e-mail sturen naar NT2@relacts.nl onder vermelding van opzegging abonnement. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.

Welke gegevens hebben we van je nodig?

Bij je aanmelding vragen wij je om de volgende gegevens aan ons door te geven (de met een sterretje aangeduide gegevens zijn verplicht):

 • voornaam *
 • achternaam*
 • e-mailadres
 • adresgegevens

Wijzigingen in je persoonsgegevens kun je via e-mail doorgeven via NT2@relacts.nl

Hoe is de betaling geregeld?

Na aanmelding ontvang je een factuur voor de volledige drie maanden of het deel wat van de pilot nog rest. Mocht je tussentijds het abonnement willen opzeggen dan storten we het restbedrag terug, met aftrek van €7,50 administratiekosten.

Als je te laat betaalt ontvang je een betalingsherinnering. Als er 2 weken later nog niet betaald is, kunnen we vanaf dat moment incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

Hoe gaan we met jouw gegevens om?

NT2.TV  heeft bescherming van je privacy hoog in het vaandel staan; zie hiervoor de Privacyverklaring op de website. NT2.TV houdt zich ook strikt aan de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Je hebt altijd het recht om je persoonlijke gegevens in te zien; dat kan via NT2@relacts.nl

Hoe kun je je afmelden?

Je aanmelding voor het pilot abonnement geldt voor drie maanden. Mocht je tussentijds op willen zeggen, dan kan dat. We storten dan het restbedrag terug met aftrek van €7,50 aan administratiekosten.

Afmelden kan via NT2@relacts.nl Binnen 2 dagen ontvang je een bevestiging van je opzegging.

Hoe kun je ons bereiken?

Wat als er iets fout gaat?

Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten. Maar als er onverhoopt iets fout gaat of een misverstand ontstaat heb je er recht op dat wij dat zo snel mogelijk herstellen, gevraagd of ongevraagd. Voor klachten over onze lidmaatschappen (of over andere zaken) kun je mailen naar NT2@relacts.nl Je krijgt binnen een week een reactie van ons (of je krijgt een melding dat we die termijn niet halen, plus een aanduiding wanneer je wel een antwoord mag verwachten).

Disclaimer

Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Maar als je gebruikmaakt van deze informatie en/of adviezen, doe je dat altijd voor eigen rekening en risico. Wij raden je dan ook aan om altijd goed te letten op de datum van de publicatie die je leest, dan wel van de test, de prijspeiling of andere informatie die je gebruikt.

Auteursrechten

Je mag de inhoud van onze publicaties, de inhoud van onze website of de inhoud van andere onder het Auteursrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie, niet vermenigvuldigen of aan anderen beschikbaar wilt stellen, tenzij je daar onze uitdrukkelijke toestemming voor hebt gevraagd en/of gekregen. Datzelfde geldt voor onze merkenrechtelijk beschermde logo’s en predicaten.

Wijzigingen

Na het Pilot abonnement zult u een nieuw abonnement aangeboden krijgen als vervolg op de pilot. Mogelijk zijn er bij het nieuwe abonnement wijzigingen in de voorwaarden. Ook kunnen er tussentijds wijzigingen aangebracht worden. Kijk dus aan het begin van een nieuw abonnement en/abonnementstermijn naar deze voorwaarden, als je benieuwd bent naar de meest actuele stand van zaken.

Datum inwerkingtreding: 01 november 2020.