Video 1 | Post!

Deze video gaat over post. Post van de belastingdienst.

De belastingdienst, wat is dat eigenlijk?
En waarom is post van de belastingdienst zo belangrijk?

Je ziet het in deze video.

Lied over toeslagen

Yusuf zingt een lied.

Hij vindt het best ingewikkeld,
post van de belastingdienst.

Yusuf heeft vragen over toeslagen.

Belangrijke woorden

Monique vertelt de belangrijke woorden uit deze video. Je kunt de woorden ook lezen in de lesbrief.

Lesbrief

Klik op de knop om de lesbrief te downloaden.

In de lesbrief vind je:

  • Een beschrijving van de video
  • De tekst van het lied
  • Foto’s
  • Tips om te oefenen