Maatwerk

Uitzendingen voor bedrijven en gemeenten

NT2tv biedt een unieke kans om nieuwkomers op een laagdrempelige en motiverende manier te betrekken bij uw bedrijf, gemeente of organisatie.  Met uitzendingen in eenvoudig Nederlands, eventueel in combinatie met lessen en trainingen.

Stap 1 – Vrijblijvend gesprek

In dit oriënterend gesprek kunt u meer vertellen over uw organisatie en nemen we de doelstellingen voor de uitzending(en) door. Samen kijken we of NT2tv iets voor u kan betekenen.

Stap 2 – Projectvoorstel

Minimaal één week na het eerste gesprek komt NT2tv met een voorstel. Hier kan aan geschaafd worden. Bij het voorstel zit ook een prijsopgave. Besluit u na dit tweede gesprek niet door te gaan dan worden alleen de voorbereidingskosten voor dit gesprek berekend.

Stap 3 – Projectplan

Met de input van gesprek twee wordt een definitief projectplan geschreven. Dit wordt minimaal drie weken na het vorige gesprek gepresenteerd. Bij een akkoord gaat NT2tv aan de slag. De publicatie van de eerste uitzending wordt in overleg gepland, minstens vier weken na akkoord.

Stap 4 – Uitzendingen en meer

Tussen de publicatie van een reeks uitzendingen zit telkens minstens twee weken. U kunt uiteraard daarna zelf bepalen wanneer u de uitzending wilt vertonen. Het is mogelijk om lesmateriaal te ontwikkelen bij de uitzendingen. Ook live ondersteuning door ervaren NT2-docenten is een optie

Stap 5 – Tussentijdse en eindevaluatie

Na elke uitzending is het mogelijk te evalueren aan de hand van kijkersvragen. aan het eind van het project is een uitgebreide evaluatie mogelijk. Afhankelijk van de doelstellingen van het project kunnen er verschillende toetsinstrumenten worden gebruikt zoals bijvoorbeeld een enquête of portfolio. De resultaten worden verwerkt in een verslag.

Stap 6 – Follow-up

Aan de hand van de rapportage worden in een afsluitend gesprek de resultaten besproken. Er wordt gekeken of een eventueel vervolg wenselijk is en zo ja, in welke vorm en op welke termijn.