NT2tv en de zelfredzaamheidsroute

Nederlands oefenen in de praktijk

De uitzendingen van NT2tv zijn met name bedoeld voor laagopgeleide anderstaligen. Speciaal voor de z-route ontwikkelen we themagerichte uitzendingen die een brug slaan tussen statushouders en de samenleving.

Met herkenbare en relevante onderwerpen dagen de programma’s van NT2tv uit tot participatie.  In aansluiting op de uitzendingen worden er lessen, trainingen en theaterprogramma’s ontwikkeld. Gemeenten kunnen een totaalpakket afnemen bij NT2tv.

Maatwerk

NT2tv is in te huren voor maatwerktrajecten. We gaan graag met een organisatie rond de tafel om te kijken wat we kunnen betekenen. Lees hiervoor meer op de pagina maatwerk.